1a z wizytą w Muzeum Geologicznym

Czy w Krakowie żyły dinozaury? Odpowiedź na to pytanie znają uczniowie klasy 1a, która 21.05 odwiedziła Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Podczas zwiedzania wystawy Budowa geologiczna obszaru krakowskiego uczniowie dowiedzieli się jakie procesy geologiczne kształtowały nasz region, a także jakie zwierzęta i rośliny można było spotkać na terenie dzisiejszego Krakowa przed wieloma milionami lat. Wędrując przez kolejne ery poznawali skały typowe dla danego okresu, zapoznawali się ze zmianami klimatu oraz procesem powstawania nowych gatunków w świecie zwierzęcym i roślinnym.

Na koniec przewodnik przekazał młodzieży wskazówki dotyczące ciekawych miejsc w Krakowie, gdzie mogą odnaleźć ślady skamieniałości oraz miejsca odkrywek geologicznych, co na pewno zainspiruje uczniów do dalszych poszukiwań w terenie.

                                                                                                           Małgorzata Juszczyk

Skip to content