„A w Krakowie na Brackiej pada deszcz…” Grzegorz Turnau

 JAK PIĘKNIE RÓŻNIĄ SIĘ NASZE MÓZGI

Czy istnieje płeć mózgu? W jaki sposób pracują nietypowe umysły? Na czym polega plastyczność naszego mózgu? Co to jest matczyna immunizacja płodowa i jak stężenie testosteronu w życiu płodowym wpływa na orientację seksualną w dorosłym życiu? Czy wielkość mózgu jest skorelowana z inteligencją człowieka? Jakie choroby układu nerwowego zagrażają kobietom, a jakie mężczyznom? Czy za te wszystkie konsekwencje odpowiadają geny i jaka jest ich ekspresja u obojga płci?. Wreszcie – od czego łatwiej uzależniają się kobiety, a jakim nałogom ulegają mężczyźni? To tylko niektóre z pytań, będących przedmiotem rozmowy z dr Zbigniewem Sołtysem – wybitnym neurobiologiem, który gościł na spotkaniu promocyjnym miesięcznika „Znak”. Wśród artykułów najnowszego numeru znalazł się tekst jego autorstwa „Mózg kobiecy, mózg męski?” Zainteresowanie kwestię różnic płciowych w funkcjonowaniu naszego nadrzędnego organu było tak ogromne, iż w przede dniu kalendarzowej wiosny, tłumy wypełniły całą dostępną przestrzeń w Revolutionibus Books&Cafe. Z trudem udało nam się dostać do środka, jednak – było warto!

                                prof. Beata Sobocińska

 

Skip to content