„Adaś” XLII LO na Placu Sikorskiego

Dzisiaj, tj. 20 czerwca 2018 r. uczniowie klasy Ib w towarzystwie pani wychowawczyni dr Beaty Sobocińskiej i pana dyrektora dr Pawła Cząstki, wzięli udział w projekcie „Robimy tlen – drzewa dla Krakowa”.

Główną ideą tej inicjatywy jest edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody, zaś jej realizacja przyczyni się również perspektywicznie do poprawy jakości powietrza w Krakowie poprzez zwiększenie powierzchni terenów zadrzewionych w mieście oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. W ramach projektu odbył się wykład ilustrujący zasady funkcjonowania drzew, realizowania właściwych im czynności życiowych, ale także wpływających na stan  środowiska, zwłaszcza wielkomiejskiego. Podczas prezentacji podkreślono najważniejszą funkcję drzew, mającą bezpośredni wpływ na nasze życie, ale też na życie na całej planecie, jaką jest produkcja tlenu i pochłanianie dwutlenku węgla. Zwrócono także uwagę na właściwości regulacyjne drzew, które obniżają temperaturę powietrza od 3 do ponad 8 ˚C  w trakcie procesu transpiracji. Wskazano na  nie mniej ważną  rolę retencyjną (gdyż zarówno liście, jak i korzenie pochłaniają wodę), czy wreszcie przeciwdziałanie zjawisku erozji wietrznej poprzez rzucany na ulice cień (zmniejszone nagrzewanie powierzchni w ciągu dnia i wychładzanie jej w nocy). Podczas spotkania młodzież wykazała się umiejętnością rozpoznawania podstawowych gatunków rodzimych drzew liściastych i iglastych oraz sposobów oznaczania wieku tych roślin. Miała też okazję poznać rekordzistów z Księgi Guinnessa: najmniejsze, największe, najbardziej długowieczne gatunki drzew. Dowiedziała się również w jaki sposób należy dbać o drzewa oraz jakie korzyści z tej relacji czerpie człowiek.

Po zajęciach edukacyjnych uczniowie z opiekunami udali się się na Plac Sikorskiego, gdzie zasadzono dąb szypułkowy (Quercus robur L.), będący symbolem długowieczności, dostojeństwa i siły, któremu – na cześć patrona liceum, Adama Mickiewicza – nadano imię „Adaś”.

Mamy nadzieję, że będzie on długo dumą i ozdobą naszej okolicy, a może zaznamy jego magicznych mocy zwłaszcza, że od najdawniejszych czasów dąb był drzewem świętym? Teraz pozostaje jednak troska o nową sadzonkę, która wymaga naszej stałej pielęgnacji i opieki.

 

Poszukajmy naszego dębu na mapie google o nazwie Liceum Ogólnokształcące nr 42 (dąb Adaś): (KLIKNIJ)

Beata Sobocińska, Paweł Cząstka

 

„Drzewa moje ojczyste! jeśli Niebo zdarzy,

Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy,

Czyli was znajdę jeszcze? czy dotąd żyjecie?

Wy, koło których niegdyś pełzałem jak dziecię…

Czy żyje wielki Baublis, w którego ogromie

Wiekami wydrążonym, jakby w dobrym domie,

Dwunastu ludzi mogło wieczerzać za stołem?”

                        Adam Mickiewicz

Skip to content