Jak co roku w dniu 18 listopada odbyło się święto GISów organizowane przez Uniwesytet Pedagogiczny. W tym roku w związku z pandemią odbyło się ono w formie online. Organizatorzy zorganizowali cykl wykładów poświęconych rozwojowi systemów informacji geograficznej. Klasa 1a mogła wysłuchać jednego z wykładów na temat: „Wykorzystanie produktów fotogrametrycznych pozyskanych z Bezzałogowych Statków Powietrznych w pomiarach geodezyjnych i analizach GIS”. Dzień GIS-u na UP to idealna okazja do poszerzenia swojej wiedzy geograficznej. Wykład nie należał do prostych, ale pokazał że GIS to narzędzie służące do pozyskiwania, przetwarzania oraz analizy i wizualizacji danych przestrzennych. Uczniowie mieli okazję zobaczyć na przykładach, że Geograficzne Systemy Informacyjne, to narzędzie które ma bardzo szerokie zastosowanie, w każdej dziedzinie nauk.

prof. Anna Manczyk

Skip to content