Z początkiem roku szkolnego klasa 3A po raz pierwszy w naszej szkole wzięła udział w programie edukacji prawnej, organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. W trakcie pierwszego półrocza uczniowie mieli możliwość skorzystania z wielu ciekawych wykładów i warsztatów, przeprowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin prawa.

W ciągu pięciu miesięcy podczas piętnastu dwugodzinnych spotkań odwiedziło nas łącznie czternastu gości – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych oraz  innych przedstawicieli zawodów prawniczych lub im pokrewnych. W trakcie zajęć, młodzież miała możliwość zapoznać się z wieloma  istotnymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz podatkowego. Kilka spotkań było poświęconych również mediacjom rówieśniczym, dzięki czemu nasi uczniowie mogli poznać nowe sposoby pokojowego rozwiązywania konfliktów. 

Zdobyte w trakcie zajęć  umiejętności posłużą młodzieży, zarówno na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, jak i w życiu codziennym, a być może przyczynią się również do wyboru dalszej ścieżki kariery.

prof. Małgorzata Juszczyk

Skip to content