Wideo-spotkanie uczniów i koordynatorów projektu Erasmus+ “Educating the Democratic Citizens of Tomorrow”

Podsumowaniem tegorocznej pracy nad projektem “Educating the Democratic Citizens of Tomorrow” była wideokonferencja online, która odbyła się 27 maja 2021 r. Spotkanie to miało formę dyskusji panelowej poruszającej formy demokracji w szkole. Uczniowie ze wszystkich szkół partnerskich, tj. dwóch szkół z Grecji, szkół z Hiszpanii, Portugalii i Polski, mieli okazję wypowiedzieć się na następujące tematy:

1) Czy macie przewodniczących klas lub samorząd? Jak ich wybieracie?

2) Czy istnieją w Waszej szkole jakieś grupy, w których uczniowie i nauczyciele pracują razem? (np. na rzecz ochrony środowiska, cyber mentorzy, itp.)

3) Czy w Waszej szkole istnieją jakieś przedmioty nieobowiązkowe, do wyboru, czy wszyscy uczniowie pracują według jednakowego programu nauczania?

4) Jakie przedmioty szkolne zajmują się wartościami takimi jak tolerancja, szacunek, czy solidarność? W jaki sposób są one nauczane?

5) Czy zajęcia zdalne wpływają na wolność słowa? Czy technologie informacyjne pomagają, czy przeszkadzają w komunikacji i podejmowaniu decyzji?

Spotkanie to ponownie zostało zorganizowane i poprowadzone przez nasze liceum na platformie Teams, a zagadnienia do dyskusji przygotowała szkoła partnerska z Hiszpanii. XLII Liceum Ogólnokształcące reprezentowały Maja Mukerji, Julia Bułat, Karolina Foszcz, Nina Kubinek i Wioletta Jarek. Nasze uczennice elokwentnie i ciekawie zabierały głos w dyskusji i dzieliły się z uczniami ze szkół partnerskich informacjami o naszej szkole i polskim systemie edukacji.

Dyskusja przebiegła w stylu merytorycznej debaty w niezwykle miłej atmosferze i została zakończona z naszej strony tradycyjnym „It was a pleasure to host you”, a ze strony naszych szkół partnerskich – podziękowaniem za organizację i poprowadzenie. Wszyscy mamy także nadzieję na bezpośrednie spotkanie naszych zespołów projektowych w następnym roku szkolnym.

Nasze działania projektowe można także śledzić na Facebooku:

https://www.facebook.com/Educating-the-Democratic-Citizens-of-Tomorrow-109824807203145/

 

Koordynatorki projektu: Urszula Kogut i Dorota Ślęzak

Skip to content