„Krótki program szkoleniowy dla pracowników” („Short-term joint staff training event”) w Amsterdamie

W dniach 10 – 13 grudnia 2019 odbył się krótki program szkoleniowy dla pracowników – koordynatorów projektu „Educating the Democratic Citizens of Tomorrow” w Amsterdamie. Spotkanie umożliwiło przedstawicielom szkół partnerskich zapoznanie się  oraz wypracowanie zasad, terminów i sposobu realizacji naszego wspólnego projektu.

Każda szkoła z krajów partnerskich (Grecja, Hiszpania, Portugalia oraz Polska) była reprezentowana przez 2 koordynatorów, którzy przygotowali i przedstawili w języku angielskim prezentacje multimedialne na temat swojego kraju,  systemu edukacji oraz szkoły, w której pracują. XLII LO w Krakowie reprezentowały panie Urszula Kogut i Dorota Ślęzak, które uczą języka angielskiego. Koordynatorzy zapoznali się także z zasadami tworzenia logo projektów Erasmus+ oraz zadecydowali, że logo wspólnego projektu zostanie przygotowane przez uczniów uczestniczących w projekcie i wyłonione w drodze głosowania na platformie eTwinning, która wg ustaleń, poza innymi mediami społecznościami takimi jak Facebook, Youtube oraz strony internetowe szkół, będzie służyła upowszechnianiu projektu. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w warsztacie dotyczącym obsługi platformy eTwinning, wykonali wspólnie pierwsze zadania projektowe na tej platformie, a także ustalili jakie zadania będą mieli na niej do wykonania uczniowie. Koordynatorzy następnie wyznaczyli dokładne terminy wizyt we wszystkich krajach partnerskich oraz omówili szczegóły dotyczące zakwaterowania, planu aktywności uczniów i dysponowania budżetem projektu. Poza pobytem w Amsterdamie miał miejsce także wyjazd do administracyjnej stolicy Niderlandów – Hagi, który umożliwił koordynatorom projektu dostęp do miejsc takich jak Parlament Niderlandów, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, czy stary oraz nowy Urząd Miasta i zebranie materiałów w celu przygotowania publikacji zatytułowanej „Wpływ architektury klasycznej na budynki związane z demokracją”, która także będzie jednym ze sposobów upowszechniania rezultatów naszego projektu. Na zakończenie szkolenia wszyscy koordynatorzy otrzymali certyfikaty uczestnictwa.

Ten krótki program szkoleniowy dla koordynatorów był pierwszą z zaplanowanych w projekcie mobilności i służył przede wszystkim przygotowaniu kolejnych w tym roku szkolnym, które, już z udziałem uczniów XLII LO, będą miały miejsce w szkołach partnerskich w Grecji i Hiszpanii

 

Skip to content