Wideo-spotkanie uczniów i koordynatorów projektu Erasmus+ “Educating the Democratic Citizens of Tomorrow”

W dniu 3 grudnia 2020 odbyło się wideo-spotkanie koordynatorów oraz uczniów zaangażowanych w realizację projektu Educating the Democratic Citizens of Tomorrow ze szkół partnerskich, tj. dwóch szkół z Grecji, szkół z Hiszpanii, Portugalii i Polski. Nasza szkoła, XLII Liceum Ogólnokształcące, odpowiedzialna była za zorganizowanie tego spotkania na platformie komunikacyjnej ZOOM, poprzez którą mieliśmy możliwość sprawnego prezentowania przygotowanych materiałów i zobaczenia się w czasie rzeczywistym.

Spotkanie to było poświęcone głównie przedstawieniu przez uczniów prezentacji związanych z tematyką projektu. Uczniowie ze szkół w Grecji opowiedzieli o swoim kraju jako kolebce demokracji oraz o demokracji w mediach, uczniowie z Hiszpanii mówili o demokracji w ramach Unii Europejskiej, a nasi uczniowie: Jakub Litwicki, Karolina Foszcz i Zosia Ogórek pięknie przedstawili prezentacje na temat demokracji w naszej szkole omawiając działanie samorządu szkolnego i jego sekcji. Dodatkowym celem tego spotkania było zapoznanie części uczniów ze wszystkich szkół partnerskich, którym nie było do tej pory dane się spotkać z powodu wstrzymania wszystkich mobilności projektowych.

Po prezentacjach uczniów koordynatorzy projektu z naszej szkoły: Urszula Kogut, Dorota Ślęzak i Wojciech Wardęga uczestniczyli w dyskusji z pozostałymi koordynatorami na temat dalszych działań projektowych. Ustalono, że do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej projekt będzie realizowany w postaci wideo spotkań i wspólnych aktywności na platformie eTwinning, a relacje ze współpracy będą także publikowane na profilu naszego projektu na facebooku i na stronach internetowych szkół partnerskich. Ponadto, wszyscy koordynatorzy pozostają w stałym kontakcie poprzez komunikator WhatsApp i na bieżąco omawiają wszystkie sprawy związane z realizacją projektu.

prof. Dorota Ślęzak

Skip to content