Europejski Dzień Języków … na lekcjach religii

Dnia 26 września 2017 r. EDJ świętowaliśmy również w ramach lekcji religii.

Jednym z celów tego święta jest promowanie różnorodności kulturowej oraz językowej Europy. Na religii była to więc doskonała okazja do zaprezentowania odmiennych kultur, wyznań, światopoglądów, a także do posłuchania modlitw w wybranych europejskich językach.

Uczniowie przebrani za przedstawicieli innych narodowości oraz obcokrajowcy goszczący na lekcjach prezentowali modlitwy w różnych językach europejskich. Andrea z kl.3d swoją klasę nauczył modlitwy Ojcze nasz po włosku. Uczennice z wielokulturowej 3f modliły się po włosku, hiszpańsku, angielsku i niemiecku. Na lekcjach pojawiły się także uczennice pochodzące zza naszej wschodniej granicy, które przedstawiły modlitwy w języku rosyjskim i ukraińskim. Jednocześnie była to też świetna możliwość, aby zapoznać się z różnicami w gestach oraz postawach liturgicznych w wyznaniu katolickim i prawosławnym.

Wspólne szkolne świętowanie EDJ pokazało, że różnice językowe, kulturowe, narodowościowe, wyznaniowe nie muszą dzielić, ale mogą łączyć.

Monika Lewicka

Skip to content