Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji odbywały się w dniach 2-6 października pod hasłem „Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie” – pierwszy raz w naszej szkole zostały zorganizowane różne inicjatywy z tym związane. Widoczne były działania w mass mediach, na korytarzach podczas długich przerw, można było brać w udział w zabawach logicznych, ćwiczących pamięć i skupienie. Szkoła również przystąpiła do „Ogólnopolskiego Projektu dla Szkół pt. Szkoła z innowacją pedagogiczną PTD – W poszukiwaniu wzajemnego porozumienia i możliwości w cyfrowo – analogowej edukacji. Uczymy się razem”.

Otrzymanie informacji na temat dysleksji rozwojowej jest początkiem drogi w zmaganiach rozwojowych. Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji podaje, że „Dysleksja jest specyficznym zaburzeniem w uczeniu się o podłożu neurobiologicznym. Charakteryzuje się trudnościami w adekwatnym i/lub płynnym rozpoznawaniu słów oraz słabymi zdolnościami dekodowania i poprawnego pisania. Trudności te są zazwyczaj wynikiem deficytu fonologicznego aspektu języka, często niewspółmiernego do innych zdolności poznawczych i efektywnych metod nauczania stosowanych w szkole. Wtórnie mogą wystąpić problemy z czytaniem ze zrozumieniem i kontaktem ze słowem pisanym, które mogą ograniczyć rozwój słownictwa i wiedzy ogólnej.”

Musimy pamiętać, by osiągnąć rezultaty adekwatne do możliwości, odnosić sukcesy zawodowe, należy zwrócić szczególną uwagę na systematyczną i ukierunkowaną pracę. Ogromna praca w szkole ale i w domu, jest jedynym ale koniecznym warunkiem, by móc przezwyciężyć trudności związane z dysleksją. Ćwiczenia, ćwiczenia i ćwiczenia są drogą do zwycięstwa. Zachęcamy do konsultacji, rozmów ze specjalistami w szkole.

prof. Agnieszka Gromna

Skip to content