DZIEŃ NAUKI I PROJEKTÓW, CZYLI # OGARNIAM ŻYCIE

Tegoroczny Dzień Nauki i Projektów przyjął zupełnie nowy wymiar. Skoncentrowany został na finale krakowskiego projektu # Ogarniam życie o charakterze konkursu na wdrożenie koncepcji wsparcia w środowisku rówieśniczym dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Głównym celem konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnego projektu, który będzie promował nabywanie kompetencji interwencyjnych. Kolejnym – planowanie i realizacja działań profilaktycznych wśród rówieśników na terenie szkoły. Zadania udziału w konkursie podjęło się 5 liderek projektu z klasy 3b: Roksana Wolińska, Magdalena Rydzewska, Gabriela Siwek, Zuzanna Kamieńska, Maria Dusza.

Pierwszym – kluczowym etapem była identyfikacja zachowań ryzykownych i wieloaspektowa analiza zagadnień związanych z kondycją psychiczno-fizyczną młodzieży naszej szkoły. Należało zebrać dane zarówno od uczniów, jak i nauczycieli. W oparciu o analizę danych uzyskanych metodą ankiet i rozmów z reprezentatywnymi postaciami w szkole,  postanowiono skoncentrować realizację projektu wokół obszarów komunikacji oraz integracji całej szkoły, nie tylko aby poprawić kondycję psychiczną uczniów, ale także umilić, skądinąd bardzo życzliwą atmosferę w naszym liceum oraz nadać naszej szkole nową, rzadką cechę, jaką stanowi zintegrowana społeczność. Finał projektu odbył się 23 kwietnia br. Po prezentacji liderek projektu, uczniowie wzajemnie poznawali się i rozwiązywali problemy w zmiksowanych grupach międzyklasowych. Zadania skomponowane zostały w postaci różnorodnych form oraz metod aktywizujących i miały charakter konkursowy. Ich tematyka bezpośrednio nawiązywała do zagadnień związanych z wszechstronną ochroną zdrowia, tak fizycznego, jak i psychicznego. Wśród promowanych aktywności było nakręcenie krótkiego filmiku przeciwdziałającego uzależnieniom, rozwiązanie historyjki odnoszącej się do pojawiającego się problemu alkoholowego, udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu przy użyciu szkoleniowego defibrylatora oraz rozwiązanie krzyżówki z hasłami nawiązującymi do idei projektu.

Imprezę zakończyło wspólne zdjęcie społeczności szkolnej na podwórku szkolnym i rozdanie nagród zwycięzcom rywalizacji. Wygrana grupa otrzymała butelki z filtrem na wodę, smycze szkolne i długopisy. Młodzież wyśmienicie bawiła się podczas Gali projektu, doceniała możliwość realizowania zadań w mieszanych grupach, tak wiekowych, jak i międzyklasowych. Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem walczyli o zwycięstwo, a różnice punktowe były minimalne.

Przysłowiową „wisienką na torcie” było uroczyste odsłonięcie defibrylatora AED, zakupionego z funduszy projektu. Urządzenie to zwiększa szansę na skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową, co może uratować ludzkie życie. Oby jednak nigdy nie musiało zostać użyte.

prof. dr Beata Sobocińska, opiekun naukowy projektu

 

 

Skip to content