W dniach 6-8 maja nasi uczniowie wzięli udział w pilotażowym i jedynym tego rodzaju w Polsce obozie naukowym (interdyscyplinarnym: biologia, geografia, geologia, historia i archeologia) zorganizowanym i przeprowadzonym przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajęcia odbywały się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, m.in. w Grodzisku (obok Skały).

Obóz odbył się z inicjatywy Rektora UJ prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka. Jego pomysłodawcą jest Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian, który osobiście w Grodzisku rozpoczął to wielkie naukowe wydarzenie. Towarzyszyli mu Dziekani Wydziału Historycznego prof. dr hab. Jan Święch i dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, którzy przy współpracy z dyrektorem XLII LO dr. Pawłem Cząstką, przygotowali obóz pod względem programowym i organizacyjnym.

Nasi uczniowie mieli okazje uczyć się poprzez doświadczenie, naukę w terenie z profesorami i doktorami UJ, pasjonatami w swoich dziedzinach nauki.

                                   prof. Paweł Cząstka

 

Skip to content