Minęła połowa wakacji i minie chwila, a już rozpocznie się nowy rok szkolny. Pora zatem na wspomnienie wydarzeń z końca maja, które stały się udziałem reprezentacji naszych klas biologicznych. Otóż 25 maja br. w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Pedagogicznego miała miejsce druga już tego typu Konferencja Uczniów szkół średnich, pod honorowym patronatem Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju UP – dra hab. Roberta Stawarza, prof. UP, Podczas wydarzenia licealiści mieli możliwość zaprezentowania swoich pasji naukowych, bądź to w formie referatów, bądź posterów. Uniwersytecki Inkubator Przyrodniczy odbywał się w czterech sesjach tematycznych, spośród których Wiktorii Górskiej (2b) i Rafałowi Bryniakowi (1d) najbliższa była związana ze  zdrowiem i aktywnością człowieka. Opiekunem naukowym przedstawionych zagadnień była pani prof. dr Beata Sobocińska.

Wiktoria w swoim referacie zaprezentowała wyniki badań prowadzonych w trakcie nadmorskiego biologicznego obozu naukowego, którego była uczestniczką w ubiegłym roku szkolnym. Wykazała ona znaczący wpływ aktywności fizycznej na wzrost wydolności człowieka. Według niej nawet tygodniowy wysiłek fizyczny, w postaci 20-km marszu przekładał się na polepszenie zdrowia i kondycji fizycznej człowieka, na co wskazywały pozyskane parametry życiowe badanych osób.

Rafał przedstawił zagrożenia zdrowotne cukrzycy typu I i II. W oparciu o literaturę oraz badania podmiotowe przeprowadzone wśród członków rodziny i znajomych, pokazał obraz osoby chorej oraz zmiany badanych parametrów krwi. Ponadto wskazał działania profilaktyczne służące przeciwdziałaniu tej chorobie cywilizacyjnej oraz zachowania niezbędne dla utrzymania jak najlepszej kondycji przez osoby dotknięte chorobą.

Tematyka sympozjum była bardzo interesująca i zróżnicowana, gdyż pozostałe sesje skupione zostały wokół neurobiologii i neurokogniwistyki, biologii mikroorganizmów i chorób człowieka oraz różnorodności biologicznej i ekologii. Wystąpienia prelegentów charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym, co świadczy o ogromnym potencjale naukowym młodego pokolenia. Konferencja stanowiła doskonałe miejsce wymiany doświadczeń i poglądów między licealistami oraz kształtowała naukowe wzorce
i postawy. Młodzież miała również możliwość zapoznać się z zapleczem naukowo-dydaktycznym Instytutu oraz ofertą kierunków studiów tam realizowanych.

Udział w wydarzeniu powoli wpisuje się w naszą tradycję, a lato może być sprzymierzeńcem w inspiracjach dla kolejnych prac badawczych.

dr Beata Sobocińska, prof. biologii w XLII LO

Skip to content