IV Biologiczny Obóz Naukowy w Rozewiu nad Morzem Bałtyckim

Uczestnikami kolejnego obozu byli uczniowie klas 2b i 1b. Tym razem eksplorowano teren wybrzeża Bałtyku. Wśród rozmaitych form aktywności znalazły się zajęcia muzealne: w Akwarium Gdyńskim, Słowińskim Parku Narodowym oraz w Domu Rybaka we Władysławowie. Zwiedzano także latarnie polskiego wybrzeża w Rozewiu, Czołpinie i Helu, skąd podziwiano urokliwe nadmorskie krajobrazy. Najbliższą okolicę miejsca zakwaterowania, tj. Jastrzębią Górę i Władysławowo odkrywano w formie gier miejskich „Nie tylko Gwiazda Północy” oraz „Na szlaku rybek”, które wiodły swoich uczestników przez najciekawsze atrakcje miejscowości o charakterze historycznym i przyrodniczym, ucząc pracy zespołowej i poszukiwania informacji. Na zajęciach terenowych wykorzystywano obszary Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, ochrony siedliskowej Natura 2000 – Kaszubskie klify, rezerwaty przyrody: Przylądek Rozewski, Słone Łąki, Dolina Chłapowska i Kępa Redłowska. Natrafiono również na najstarszy kurhan na Pomorzu z dwoma grobami ciałopalnymi w Mieroszynie. Dominującą tematyką zajęć terenowych były kwestie ekologiczne, związane z charakterystyką populacji roślin i zwierząt pasa nadmorskiego Morza Bałtyckiego. Badano szatę roślinną wydm i pobliskich lasów, śledzono sukcesję pierwotną, wykorzystywano lichenoindykację do oznaczenia stopnia czystości powietrza atmosferycznego. Prowadzono zajęcia edukacyjne na ścieżkach przyrodniczych SPN: Światło latarniRowokół. Odkrywano sekrety morza – „jeziora”, w którego wodach nawet żaba usiłowała znaleźć schronienie. Szum Bałtyku budził badaczy o świcie i kołysał do snu, zaś fale zmywały ślady stóp przemierzających dziennie ok. 22 km (w sumie przeszło 150 km !) w poszukiwaniu tajemnic fascynującego świata przyrody. Fenomenalne były zajęcia w Błękitnej Szkole w Stacji Morskiej  na Helu, dotykające przestrzeni awi – i ichtiofauny podczas obserwacji ptaków w okolicy portu i zaciągu włókiem dennym na morzu. Warsztaty uzupełnione zostały inspirującymi wykładami oraz wzbogacone seansem karmienia fok. Nie zapomniano także powędrować na początek Polski – na kopiec Kaszubów, zaś z morenowego wzgórza Kamiennej Góry w Gdyni po raz ostatni przed powrotem zerknąć na morze.

Jednak nie tylko walor naukowy był obecny podczas wyjazdu. Wszyscy uczestnicy imprezy świetnie bawili się na plaży skacząc przez fale, budując zamki z piasku i wspólnie śpiewając piosenki. Próbowano swoich sił podczas gry w kręgle i bilard. Inscenizowano kaszubskie legendy przy ognisku. Jednym słowem był to bardzo bogaty i atrakcyjny wyjazd, który na zawsze pozostanie w pamięci jego uczestników 🙂

prof. dr Beata Sobocińska, opiekun naukowy XLII LO

Skip to content