„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

Zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.”

Maria Skłodowska-Curie

 W ŚWIECIE CHEMII 

W piątek 19 października, uczniowie klas ID i IE, pod opieką p. prof. Kamili Wojciechowskiej i p. prof. Beaty Sobocińskiej udali się z wycieczką dydaktyczną na Wydział Chemii UJ.

Wizytę rozpoczęto od zapoznania się ofertą edukacyjną Wydziału, prezentowaną przez panią mgr Martę Grzesiak-Nowak z Biura Karier i Promocji. W trakcie wystąpienia uczniowie poznali realizowane kierunki studiów, w tym także międzywydziałowe oraz zasady rekrutacji. Interesująca wydała się również kwestia współpracy zagranicznej podejmowanej przez uczelnię oraz wysokiego miejsca

Kolejnym punktem spotkania była wystawa poświęcona Marii Skłodowskiej-Curie, prekursorki nowej gałęzi chemii – radiochemii. Badaczka została wyróżniona nagrodami Nobla w dziedzinie fizyki oraz chemii (zjawisko promieniotwórczości, odkrycie pierwiastków promieniotwórczych – polonu i radu). Pani Alicja Rafalska-Łasocha z wielkim zaangażowaniem zaprezentowała uczniom interesującą wystawę na korytarzach Wydziału Chemii, a następnie uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy i udali się do laboratoriów badawczych i studenckich. Pierwszym z nich było laboratorium należące do Zespołu Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej, gdzie młodzież zapoznała się z dyfraktometrem rentgenowskim służącym m.in. do badań nowych materiałów w dziedzinie farmakologii, medycyny, chemii spożywczej oraz badań obiektów dziedzictwa kulturowego. Drugie laboratorium znajdowało się w Zakładzie Technologii Chemicznej, gdzie uczniowie z zainteresowaniem oglądali zaawansowany sprzęt laboratoryjny oraz zestawy do destylacji frakcjonowanej. Dzięki uprzejmości pracownika laboratorium, uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, w jakich warunkach pracuje student podczas zajęć laboratoryjnych. Spotkanie zakończyło się miłą niespodzianką – wyjściem do ogrodu na dachu Wydziału Chemii UJ.

Spacer po budynku Wydziału pozwolił uczniom zobaczyć ekspozycje przygotowanych przez pracowników wystaw oraz dał wgląd w niektóre pracownie Wydziału.

Niestety uczniom nie było dane zapoznać się z wystawą poświęconą profesorowi Karolowi Olszewskiemu, która również znajduje się na Kampusie UJ. Aktualnie została ona wypożyczona na uroczystość złożenia prochów Karola Olszewskiego i ziemi z grobu Zygmunta Wróblewskiego w Panteonie Narodowym w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie, która miała miejsce tego samego dnia w godzinach popołudniowych.

                                                        Kamila Wojciechowska, Beata Sobocińska

 

Skip to content