11 lutego klasa 1a wzięła udział w zwiedzaniu budynku Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz w symulacji rozprawy sądowej, prowadzonej przez studentów prawa. Uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą, zdobytą podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie.

Prześledziliśmy retrospekcję rozprawy, dotyczącej nastolatka, przyłapanego na posiadaniu znacznej ilości marihuany. Poznaliśmy stanowisko każdej ze stron, zarówno oskarżonego, który nie przyznawał się do zamiaru sprzedaży narkotyków, jak i prokuratora, który starał się wykazać, że tak znaczna ilość marihuany musiała być przeznaczona na sprzedaż. Po przesłuchaniu świadków i oskarżonego Sąd udał się na naradę, w której uczestniczyli uczniowie, i to właśnie oni zadecydowali o karze – ograniczeniu wolności na czas jednego miesiąca.

Wizyta w Sądzie pozwoliła uczniom, nie tylko lepiej poznać zasady jego funkcjonowania, ale również zapoznać się z przepisami, dotyczącymi odpowiedzialności karnej nastolatków.

                                                                                  prof. Małgorzata Juszczyk

 

Skip to content