ZAWARLIŚMY UMOWĘ PATRONACKĄ Z UNIWERSYTETEM JAGIELLOŃSKIM – COLLEGIUM MEDICUM, INSTYTUTEM ZDROWIA PUBLICZNEGO WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UJ

 Uczelnia, realizując misję edukacyjną opieki nad uzdolnioną młodzieżą szkół licealnych objęła patronatem naukowym klasy XLII LO z rozszerzoną biologią i wiedzą o społeczeństwie w celu propagowania nauk o zdrowiu i podnoszenia efektów kształcenia w tym zakresie.

Już wcześniej, przez kolejne lata chętnie korzystaliśmy z pomocy wykładowców akademickich uczestnicząc w ramach akcji „Licea” w licznych prelekcjach realizowanych w blokach tematycznych, jak:

– Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej

– Środowiskowe uwarunkowania zdrowia

– Promocja zdrowia

Obecnie nasza współpraca zostanie rozszerzona, a kontakt z pracownikami Uniwersytetu częstszy i bogatszy. W planach mamy już wspólne projekty, a w przyszłości być może nasi absolwenci będą kandydować na tą najstarszą w Polsce placówkę zdrowia publicznego,  posiadającą bardzo bogatą ofertę edukacyjną.

Strona internetowa: http://izp.wnz.cm.uj.edu.pl.

                                                                         prof. Beata Sobocińska

 

Skip to content