„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.”

Albert Einstein

Tradycyjnie we wtorek przedstawiciele klas licealnych mieli okazję wysłuchać kolejnego wykładu z popularnonaukowego cyklu Bliżej Nauki, który nosił tytuł Dynamiczne Triangulacje, czyli kwantowy Wszechświat z klocków LEGO.

Jego autor dr Jakub Gizbert-Studnicki jest fizykiem teoretykiem zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii Układów Złożonych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Jego głównym polem zainteresowań jest badanie problemu kwantowania teorii grawitacji w ujęciu modelu Kauzalnych Dynamicznych Triangulacji (CDT), który próbował przedstawić podczas swojej prelekcji.

Oddziaływania elementarne (elektromagnetyczne, słabe i silne) są przez współczesną fizykę teoretyczną opisywane w języku mechaniki kwantowej. Niechlubnym wyjątkiem jest oddziaływanie grawitacyjne, dla którego wciąż brakuje w pełni konsystentnej i spójnej teorii kwantowej. W trakcie wykładu  zostały zaprezentowane podstawowe wyzwania związane z kwantowaniem teorii grawitacji oraz sformułowane własności modelu Kauzalnych Dynamicznych Triangulacji (CDT), w którym kwantowy Wszechświat jest budowany z elementarnych „klocków” czasoprzestrzeni. Model CDT jest obecnie jednym z obiecujących podejść do problemu kwantowania oddziaływania grawitacyjnego. Poprawnie odtwarza on granicę niskoenergetyczną, tożsamą z rozwiązaniem klasycznych równań Ogólnej Teorii Względności Einsteina, oraz wykazuje szereg niebanalnych własności w granicy wysokoenergetycznej (skali Plancka). 

                                                                                                 Beata Sobocińska

 

Skip to content