BIAŁKO JAKO FUNDAMENT ŻYCIA – UNIWERSYTECKICH SPOTKAŃ CIĄG DALSZY

Zaczyna nam to wchodzić w nawyk: kolejna sobota i kolejne „Spotkania w samo południe” na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Tym razem rzecz była o przeciwciałach monoklonalnych w biotechnologii i medycynie, czyli o zbiorze białek, które wykazują jednakową swoistość wobec patogenu, a powstają z jednego klonu limfocytów B. Podczas wykładu zostały zaprezentowane mechanizmy obronne organizmu i sposoby ich funkcjonowania. Uczniowie uświadomili sobie w jaki sposób przeciwciała pomagają organizmowi w walce z patogenami, jaka jest rola szczepień ochronnych oraz jak dochodzi do rozwoju chorób o podłożu autoimmunologicznym. Poznali również pierwszego laureata Nagrody Nobla, Emila von Behringa, który pracując nad stosowaniem surowic przeciwtężcowych i przeciwbłoniczych, wprowadził do nauki pojęcie antytoksyny. Młodzież zafascynowała wiadomość dotycząca możliwości leczenia przeciwciałami niektórych nowotworów oraz chorych z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności. Niestety terapie te są jeszcze bardzo drogie i trudno dostępne.

Następnie uczniowie wysłuchali prelekcji, której głównym bohaterem było życie jako forma istnienia białka. Bogato ilustrowane filmami i pokazami wystąpienie ukazywało złożoność struktury leżącej u podstaw egzystencji wszystkich organizmów. Odkryta została różnorodność i bogactwo tego związku, jego właściwości oraz możliwości zastosowania.

Jakby tego jeszcze było mało, kilku licealistów skorzystało z warsztatów dotyczących komórek układu immunologicznego. W pracowni mikrobiologicznej mogli własnoręcznie wykonać preparaty z krwi myszy, wybarwić rzeczony rozmaz oraz obserwować komórki morfotyczne krwi pod mikroskopem. Oczywiście leukocytów było „jak na lekarstwo”, ale to tylko znaczy, że jej dawcy byli zdrowi J

„Zawsze idź przez życie tak jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.”  Vernon Howard

                                                                                     prof. Beata Sobocińska

 

 

Skip to content