Wykład pt. „Śladami faraonów po… Krakowie”

12 grudnia odbył się drugi z Cyklu Wykładów Mistrzowskich „Kultura – media – literatura”. Tym razem w XLII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza gościł dr hab. Leszek Zinkow z Akademii Ignatianum w Krakowie. Nasz gość wygłosił wykład pt. „Śladami faraonów po… Krakowie”, w którym oprowadził licealistów po tych miejscach naszego miasta, które ściśle wiążą się z kulturą świata starożytnego. Uraczył uczniów również wieloma ciekawostkami związanymi z kulturą starożytnego Egiptu. W wykładzie uczestniczyli uczniowie klas 1F, 2B i 1A.

 

Plakat informacyjny o wydarzeniu [ZOBACZ]

Plakat informacyjny o całym cyklu Wykładów Mistrzowskich „Kultura-media-literatura” w XLII LO [ZOBACZ]

 

Dr hab. Leszek Zinkow – wykładowca, naukowiec, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie, wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się głównie zagadnieniami kulturowych studiów porównawczych, przede wszystkim wieloaspektowej recepcji dziedzictwa starożytnego Wschodu, głównie Egiptu, w kulturze europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Inne zainteresowania naukowe to: orientalistyka, transfery kulturowe, podróżopisarstwo, edytorstwo, kultura współczesna, historia mediów, nowe media. Opublikował książki: Nad Wisłą, nad Nilem… Starożytny Egipt w piśmiennictwie polskim (2006), Imhotep i pawie pióra. Z dziejów inspiracji egipskich w architekturze polskiej (2009), Tadeusz Smoleński 1884-1909. Pisma naukowe i publicystyczne (2010), Kto nie widział Kairu, nie widział piękności świata… Egipt w relacjach prasowych polskich podróżników drugiej połowy XIX wieku (2011), Egipt circa 1850. Orient i transgresje (2014), Sfinks. Symbol i transformacje (2016) oraz kilkadziesiąt artykułów, m.in. w „Meandrze”, „Ruchu Literackim”, „Przeglądzie Orientalistycznym”, „Nowym Filomacie”, „Modusie”, „Roczniku Historii Prasy Polskiej”, „Studiach Historycznych”, „Roczniku Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, także anglojęzycznych w „Studies in Ancient Art and Civilization”, Cambridge Scholar Publishing itd. Jest członkiem International Association of Egyptologists oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

                              dr Bogusława Bodzioch-Bryła, koordynator cyklu Wykładów Mistrzowskich w XLII LO

 

Skip to content