Kolejny raz, w sobotę 27.01.2018 r., byliśmy na wykładach w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa!

Bohaterem spotkania był Edward Dembowski (1822-1846), sekretarz dyktatora powstania krakowskiego Jana Tyssowskiego, które wybuchło w lutym 1846 r. i upadło po 9 dniach. Kluczowym momentem jego przebiegu stała się zporganizowana przez Dembowskiego kilkutysięczna procesja z krakowskiego Rynku na Podgórze, aby pozyskać chłopów do walki z zaborcą. Niestety została ona ostrzelana przez Austriaków, a Edward Dembowski zginął jako jeden z pierwszych.

Biografię filozofa, publicysty i działacza politycznego przedstawił nam dr Walery Bubień. Słowo konspiracja kojarzona jest z działalnością podczas drugiej wojny światowej. Nie można jednak zapomnieć o czasach, kiedy to Polska zniknęła z mapy świata. W tym czasie również, młodzi ludzie ginęli w walce za Ojczyznę. Niektórzy Dembowskiego nazywali „apostołem wolności” – był spiskowcem, a jako działacz lewicy niepodległościowej finansował i wydawał w Warszawie „Przegląd Naukowy. Najtrafniej został opisany w wierszu przez Władysława Ludwika:

„Znacie człowieka, co zaparł siebie

Co dla Ojczyzny, braci, wolności,

Przebiegł pół świata o suchym chlebie;

Wyrzekł się żony, dziatek, miłości,

Co mu wiatr zesiekł wychudłe lica,

Chlebem powszednim – cierpienia, troski,

Uściskiem stryczek, grób, szubienica;

To Emisariusz Edward Dembowski

Co za to wszystko w chwili skonania,

Chce tylko słyszeć dzwon zmartwychwstania”

Skip to content