W związku z Rozporządzeniem MEN z 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że szkoła od 25 marca do 8 kwietnia 2020 r. będzie nadal prowadziła zajęcia z uczniami na odległość z wykorzystaniem Internetu, Librusa, komunikatora Classroom Google oraz innych dostępnych i sprawdzonych komunikatorów internetowych. Szczegółowe informacje dot. organizacji nauki na odległość zostały przesłane do uczniów i rodziców poprzez Librusa.

 

W dniach 25.03-10.04.2020 z sekretariatem szkoły prosimy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00 za pomocą e-malia: lo42@lo42krakow.pl

lub telefonicznie: 12 422 25 73

 

                                         dr Paweł Cząstka, dyrektor XLII LO

 

Skip to content