1) Ubezpieczenie uczniów 49 zł/os w TU Alianz

Wpłaty na konto konto bankowe Rady Rodziców: PEKAO S.A. I o/Kraków

43 1240 1431 1111 0010 0058 9263

w tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia

OFERTA UBEZPIECZENIA [ZOBACZ]

 

2) Pakiet startowy dla uczniów klas pierwszych 150zł/os (indeks, długopis, koszulka wf, szafka w szatni, komin-maseczka, xero)

Wpłaty na konto bankowe Rady Rodziców: PEKAO S.A. I o/Kraków

43 1240 1431 1111 0010 0058 9263

w tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia

3) Wpłata roczna na Radę Rodziców 150zł/os

Wpłaty na konto bankowe Rady Rodziców: PEKAO S.A. I o/Kraków

43 1240 1431 1111 0010 0058 9263

w tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia

Zapraszamy wszystkich Rodziców uczniów XLII LO do współpracy w ramach Rady Rodziców.

Skip to content