W dniach 7-8.10.2019 odbyła się 16. Konferencja Naukowa pt. „Rola edukacji w zakresie przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-ekonomicznym i kulturowym” połączona z 12. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości organizowaną przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”, oraz Uniwersytet Pedagogiczny.

W konferencji brało udział 170 uczestników z całej Polski, odbyło się około 60 referatów i dyskusji. W programie przewidziane zostały warsztaty szkoleniowe „Banki komercyjne a spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe” dedykowane głównie nauczycielom. Dzięki warsztatom nauczyciele będą mogli wprowadzić nowe rozwiązania na lekcje.

Naszą szkołę podczas konferencji reprezentowała prof. Anna Manczyk.

Konferencja umożliwiła poszerzenie wiedzy nauczyciela za zakresu szeroko pojętej ekonomii, wymianę doświadczeń zarówno z naukowcami, jak i nauczycielami z całej Polski. Zdobyte doświadczenie będzie można przenieść na grunt naszej szkoły, wykorzystać nowe możliwości – zaprosić do szkoły przedstawicieli organizacji ekonomicznych, którzy podzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z uczniami, nie tylko profilu ekonomicznego.

 

Skip to content