Klasy 1A i 3A1 miały okazję wziąć udział w Krakowskiej Akademii Klimatu. 
Jest to wyjątkowy projekt edukacyjny skierowany do młodzieży szkół 
ponadpodstawowych łączący wiedzę na temat ochrony środowiska z pokazami 
filmowymi najlepszych filmów ekologicznych ostatnich lat połączonych z 
dyskusjami z twórcami filmów, ekspertami ONZ, przedstawicielami Miasta 
Krakowa odpowiedzialnymi za politykę zrównoważonego rozwoju.

Spotkanie odbyło się 20 kwietnia i jego przewodnim tematem było FAST 
FASHION - czyli moda i szeroko pojęty przemysł odzieżowy, a także jego 
wpływ na środowisko i ludzi na świecie.
Dzięki bogatemu programowi uczniowie mogli dowiedzieć się zaskakujących 
informacji na temat przemysłu modowego.

Program wydarzenia:
  - Przemysł modowy i jego wypływ na środowisko - prelekcja p. Kamila 
Wyszkowskiego dyrektora wykonawczego Un Global Compact Network Poland
- projekcja filmu Fast Fashion
- dyskusja po filmie i wpływie mody na środowisko z ekspertami
- quiz dla uczestników wydarzenia
- prelekcja p. K. Wyszkowskiego na temat marnotrawstwa żywności
- projekcja filmu Useless
- dyskusja o marnotrawstwie żywności z ekspertami

Czekamy na kolejną odsłonę Akademii 11 maja, której hasłem przewodnim 
będzie - konsumpcjonizm.

prof. Anna Manczyk

Skip to content