W trzecim tygodniu nauki wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymali z rąk dyrektora XLII LO dra Pawła Cząstki wspaniałe elementy stroju galowego Ucznia XLII Liceum: apaszki i krawaty z logo szkoły. Wszystko to było możliwe za sprawą wspaniale działającej Radzie Rodziców, która zorganizowała dla naszych pierwszoklasistów tak zacne elementy ubioru.

Okazja do ich pełnoprawnego użycia już niedługo, bo 14.10.2021 podczas ślubowania klas I.

Skip to content