„Ciało jest  harfą duszy;

od nas samych zależy czy wyda

melodię piękną i czystą , czy

dysonansem zgrzytliwym zadźwięczy”

Khalil Gibran

 

LEKCJA ANATOMII NA WYSTAWIE BODY WORLDS

Pierwszego dnia wiosny młodzież licealna odbyła niecodzienną lekcję biologii zwiedzając ekspozycję „Cielesne światy”, prezentującą plastynaty ludzkich zwłok. Twórcą i pomysłodawcą ekspozycji jest Gunther von Hagens, niemiecki lekarz, patomorfolog i anatom, wynalazca nowatorskiej metody preparowania ludzkich zwłok, zwanej plastynacją. Ten skomplikowany proces preparacji polega na usunięciu z tkanek organizmu wody i tłuszczy oraz nasyceniu ich odpowiednimi polimerami, co powoduje zatrzymanie rozkładu ciała, przy zachowaniu kształtu i koloru.

Na wystawie ukazano fascynującą złożoność ludzkiego organizmu, który stanowi cud kreacji będąc jednocześnie prostym i skomplikowanym, kruchym i wytrzymałym. Zwrócono uwagę na potencjał ludzkiego ciała, które obwarowane genetycznymi i ewolucyjnymi możliwościami podlega naszym osobniczym dążeniom do witalności i dobrostanu poprzez modyfikowanie prowadzonego stylu życia. Ekspozycja ma ogromne walory edukacyjne, umożliwiając laikowi wniknąć w najgłębsze struktury ludzkiego organizmu, porównać narząd zdrowy z chorym i podjąć właściwe decyzje związane przykładowo z nieuleganiem nałogowi palenia papierosów, czy też racjonalnego odżywiania się. W uporządkowany sposób można prześledzić poszczególne układy ludzkiego organizmu, poznać życiowe mechanizmy, funkcjonowanie serca, układu oddechowego, mięśniowo-szkieletowego, pokarmowego, nerwowego, rozrodczego, rozwój płodu, części mózgu.

Jest to wystawa, która stanowi ciekawe i niezapomniane doświadczenie, przedstawiając anatomię ludzkiego ciała w oryginalny sposób. Przejrzyste plastry plastynatów ukazują budowę wewnętrzną ciała i odzwierciedlają dokładne położenie organów względem siebie. Dzięki wystawie „Body worlds” wzbudzony zostaje podziw i szacunek dla naszego ciała tak misternie skonstruowanego i będącego tak doskonałym. Estetycznie zaprezentowana forma i złożona funkcja ciała ludzkiego pozwala odkryć tajemnice i zagadki ludzkiego organizmu. Oprócz 160 eksponatów prawdziwych ciał dobrowolnie przekazanych przez dawców, znajdują się tam również atrakcyjne instalacje multimedialne. Część wystawy ukazuje sylwetki sportowców, jak: biegacz sztafetowy, piłkarz czy para łyżwiarska, w których to grupach można zachwycić się pracą układu mięśniowo-szkieletowego.

Jednak pomimo, iż wystawa wzbudza podziw pod względem naukowym i estetycznym, nie można zapomnieć, że prezentowane ciała kiedyś należały do żywych ludzi i ten fakt budzi wiele emocji.

                                                                                   Beata Sobocińska

 

Skip to content