„Nauka to pokarm dla rozumu”

Lew Tołstoj

NOWE POROZUMIENIE I NOWE KORZYŚCI, CZYLI O TYM JAK LICEALIŚCI ZMIERZALI SIĘ

Z OBLICZENIAMI CHEMICZNYMI NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM

Tym razem uczniowie klasy Ib mieli możliwość poszerzenia swoich kompetencji w dziedzinie chemii. Dzięki zawartemu porozumieniu o współpracy z Wydziałem Geograficzno-Biologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego będą oni uczestniczyć w cyklu modułów obliczeniowych. Już dzisiaj poznawali tajniki obliczeń stechiometrycznych, molowych i wydajności reakcji chemicznych. W kolejnych tygodniach zajęć prowadzonych przez dr. inż. Piotra Bieńka, adiunkta w Zakładzie Chemii i Dydaktyki Chemii, młodzież posiądzie umiejętności rozwiązywania zadań z zakresu stężeń molowych i procentowych, skali pH i równowagi w roztworach elektrolitów. Wszystkie te podejmowane działania, zmierzają do ułatwienia licealistom osiągania sukcesów w konkursach, olimpiadach i na maturze, ale przede wszystkim ułatwiają rozwój procesów myślowych, skłaniając uczniów do samodzielności i kreatywności, a także rozbudzenia pasji naukowych. Początki bywają trudne, ale mimo pięknej pogody, młodzież dzielnie zmagała się na uniwersyteckiej sali wykładowej z coraz bardziej wymagającymi zagadnieniami.

                                                                                                                      Beata Sobocińska

 

Skip to content