Spacerując po dnie morza …

 

W dniu 17 września uczniowie klasy 2 A wzięli udział w lekcji geografii w Rezerwacie przyrody nieożywionej Bonarka. Mieli okazję na własne oczy zobaczyć historię naszej planety zapisanej w warstwach skalnych – choćby przekonać się, że tu gdzie dzisiaj mieszkają, miliony lat temu znajdowało się morze. Bystre oko młodzieży szybko odnalazło dowody w postaci licznych skamieniałości zwierząt morskich, żyjących głównie w górnej jurze. Ponadto uczniowie z zaangażowaniem rozpoznawali w terenie formy ukształtowania powierzchni oznaczone na mapie, a także stworzyli przekrój geologiczny badanego obszaru.

Odwiedzając Bonarkę należy pamiętać o historii sąsiedztwa Rezerwatu – dawnym obozie koncentracyjnym Płaszów, którego ofiary upamiętnia Pomnik Ofiar Faszyzmu w Krakowie, zwany przez krakowian pomnikiem wyrwanych serc. Nieopodal znajduje się również Kopiec Krakusa oraz nieczynny kamieniołom Liban, gdzie kręcono zdjęcia do słynnego filmu Lista Schindlera.

Miejsce to jest więc warte odwiedzin nie tylko ze względu na wybitne walory przyrodnicze, lecz także historyczne znaczenie.

                                                                                                    Małgorzata Juszczyk

 

Skip to content