Przełomowe odkrycia w nauce to rzadkość”

Judah Folkman

OSTATNIE SPOTKANIE NA POGRANICZU BIOLOGII, CHEMII I FIZYKI

ANGIOGENEZA I JEJ ZNACZENIE W PROCESACH CHOROBOWYCH

W dniu 13 marca uczniowie naszej szkoły po raz ostatni w tym roku szkolnym uczestniczyli w wykładzie z cyklu „Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki”. Zagadnienia z zakresu angiogenezy i jej znaczenia w procesach chorobowych poruszyła dr hab. Agnieszka Łoboda, adiunkt z Zakładu Biotechnologii Medycznej.

Podczas prelekcji zostały zaprezentowane główne mechanizmy tworzenia nowych naczyń krwionośnych, jak: migracja i proliferacja kluczowych w tym procesie komórek śródbłonka, odgrywających podstawową rolę w utrzymaniu homeostazy naczyniowej. Pokazane zostały metody oceny funkcji komórek HUVEC (izolowanych z żyły pępowinowej) oraz HMEC-1 (izolowanych ze skóry), zarówno in vivo, jak i ex vivo. Zaprezentowano fizjologiczny wymiar procesu angiogenezy (zachodzącej podczas embriogenezy, gojenia się ran, regeneracji endometrium i wzrostu włosów), który ma miejsce stosunkowo rzadko. Równocześnie zwrócono uwagę na zaburzenia tego procesu, towarzyszące takim schorzeniom, jak: reumatoidalne zapalenie stawów, nowotwory, łuszczyca, ślepota – gdy waskularyzacja (unaczynienie) jest nadmierna, lub też: udar, trudno gojące się rany (np. w przebiegu cukrzycy), bezpłodność, choroba niedokrwienna – w przypadku niedoboru tego procesu.

Omówiono  także podstawowe cechy komórek nowotworowych i główne odkrycia w historii badań dotyczących tworzenia naczyń krwionośnych w przebiegu nowotworów – odkrycie czynników angiogennych (VPF = VEGF), chroniących komórki naczyń śródbłonka przed apoptozą (śmierć komórki)  oraz stymulujących proliferację i migrację tych komórek.

Zaprezentowano sylwetkę najbardziej znanego z badań nad angiogenezą nowotworów naukowca amerykańskiego, Judaha Folkmana. Przedstawiono jedną ze strategii leczenia chorób nowotworowych dzięki terapii antyangiogennej. Zaprezentowano listę stymulatorów i inhibitorów procesu angiogenezy. Wykazano, że inhibitory angiogenezy hamują tworzenie naczyń krwionośnych bądź normalizują chaotyczną strukturę naczyń krwionośnych w nowotworach. Zapobiegają one również wiązaniu czynnika VEGF do receptorów obecnych na komórkach śródbłonka. Z drugiej strony okazało się, że terapia pro-angiogenna (dostarczenie VEGF lub innych czynników) może być sposobem leczenia chorób układu krążenia.

Wykład był fascynujący i został zakończony długą dyskusją, zainicjowaną przez naszą dociekliwą młodzież.

                                                                                        Beata Sobocińska

 

Skip to content