PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

W przededniu ukończenia szkoły przez abiturientów – ich reprezentacja udała się z pielgrzymką autokarową do Częstochowy. Modląc się przed największym skarbem Jasnej Góry – Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej, część z nich uświadamiała sobie historyczną niezwykłość tego miejsca.

Jako największej rangi ośrodek kultu maryjnego Jasna Góra uznawana była już od czasów króla Władysława Jagiełły, w XVII wieku pielgrzymowali tu królowie i hetmani, magnaci, szlachta, rycerstwo i prosty lud, grzesznicy i święci. Ten ruch pielgrzymi, o różnym nasileniu na przestrzeni dziejów – wciąż jest obecny, We Mszy Świętej w intencji naszych maturzystów przed najświętszym obrazem modlił się ks. Janusz. Homilia, którą wygłosił, nawiązywała do postaci św. Marka – którego wspomnienie wypadało właśnie dnia 25 kwietnia. To on, będąc patronem pisarzy, notariuszy i murarzy, poprzez swoje doświadczenia życiowe, mógłby śmiało piastować tą funkcję również w odniesieniu do maturzystów, jako człowiek nauczający, dążący do celu i wybaczający. Zaduma i refleksja towarzyszyła modlącym się w Kaplicy Matki Bożej, będącej sercem jasnogórskiego sanktuarium. Niektórzy, po nabożeństwie obeszli ołtarz na kolanach, piastując dawnym tradycjom, tak silnie kultywowanym w tym szczególnym miejscu.

Następnie przyszła kolej na zwiedzanie kompleksu klasztornego. Wyzwaniem okazała się wieża, będąca najwyższą tego typu budowlą w Polsce (przeszło 106 m). Z jej perspektywy można było podziwiać tonącą w słońcu Aleję Najświętszej Marii Panny wiodącą na wzgórze jasnogórskie i całą okolicę. Następnie przewodnik oprowadził grupę po zakamarkach zabudowań klasztornych. W czasie zwiedzania mieliśmy okazję zobaczyć reprezentacyjną Salę Rycerską, pamiętającą wiele historycznych wydarzeń z dziejów Jasnej Góry, prezentowanych w galerii obrazów XVII – wiecznych malarzy. Pomieszczenie ozdobione zostało wojskowymi sztandarami i barokowym ołtarzem św. Jana Ewangelisty. Kolejnym punktem programu był Bastion św. Rocha, wewnątrz którego utworzono Skarbiec Pamięci Narodu. Wystawa prezentowała głównie zabytki XVIII – wieczne, w tym zbiór broni, nawiązujący do funkcjonowania garnizonu wojskowego na Jasnej Górze oraz inne zabytki sztuki wotywnej, pamiątki historyczne i zabytki rzemiosła artystycznego. Były tam również pamiątki związane z Lechem Wałęsą oraz wota katastrofy smoleńskiej. Na zakończenie wędrówki zwiedzono Muzeum 600 – lecia, otwarte w budynku dawnej drukarni klasztornej. Tu można było podziwiać m.in. płótno Tomasza Dolabelli, przedstawiające Pawła pierwszego Pustelnika i Antoniego opata, a także dokumenty fundacyjne księcia Władysława Opolczyka i króla Władysława Jagiełły. Zachwyt wzbudziły sukienki obrazu Matki Bożej oraz zbiór instrumentów muzycznych używanych przez kapelę jasnogórską od XVII wieku.

Wzgórze jasnogórskie opuściliśmy Bramą św. Jana Pawła II z papieskim  herbem i mottem: Totus Tuus. Z tym zawierzeniem śmiało można przystąpić do egzaminu dojrzałości.

prof. dr Beata Sobocińska i prof. Dorota Pławecka

„Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O, pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć!”

Skip to content