Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF)  zaprosił szkoły do udziału w  międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, której organizatorem jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD. Najbliższa, 11 edycja Kampanii odbywa się pomiędzy 20 a 26 marca 2023 r. pod hasłem: Plan your money, Plant your future (Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość). Hasło ma zachęcić młodzież do patrzenia w przyszłość i poszerzenia swojej perspektywy w kwestiach społeczno-środowiskowych przy podejmowaniu decyzji finansowych. W ramach propozycji programowej GMW 2023 UKNF przygotował 13 webinariów GMW dla uczniów i nauczycieli, z których mogliśmy w tym tygodniu skorzystać w czasie lekcji z podstaw przedsiębiorczości.

prof. Anna Manczyk

 

Skip to content