Konferencje finalne projektów międzynarodowych RISE i STAMPEd, czyli witaj Lublański Uniwersytecie

 Podczas kiedy uczniowie rozpoczęli upragnione wakacje, pani prof. dr Beata Sobocińska dzieliła się wynikami swoich badań z grupą nauczycieli z Belgii, Irlandii i Słowenii. Trwające przez ubiegły rok szkolny projekty w ramach aktywności Erasmus+KA2 wzbogaciły doświadczenie wielu nauczycieli i poszerzyło ich warsztat pracy, co znalazło swoje przełożenie w osiągnięciach ich uczniów. W trakcie 3-dniowej konferencji, w dniach od 27-29 czerwca 2023 r., jej uczestnicy wygłaszali referaty, prezentowali postery i brali udział w warsztatach przygotowanych przez przedstawicieli krajów partycypujących w projektach.

Celem projektu RISE (Remote Inquiries In Science Education) było bezpośrednie wsparcie nauczycieli przedmiotów ścisłych prowadzących badania eksperymentalne w warunkach zdalnych. Rezultaty projektu można zastosować również poza nauczaniem w pandemii, np. wspierając uczniów z przewlekłą chorobą. W trakcie projektu zostały zaoferowane możliwości profesjonalnego uczenia się online, aby wspierać nauczycieli w poszerzaniu ich wiedzy i pewności siebie w przeprowadzaniu eksperymentalnych badań naukowych na odległość. Projekty RISE koncentrowały się głównie na uczeniu się opartym na dociekaniu (IBL), podejściu, w którym uczniowie formułują pytania dociekające, odzwierciedlające ich zainteresowania, projektują i przeprowadzają eksperymenty oraz  wyciągają wnioski z obserwacji lub zebranych pomiarów. W ten sposób uczniowie stają się właścicielami własnego uczenia się.

W ramach projektu RISE pani dr Sobocińska przedstawiła referat już podczas konferencji online „Zaczarowana hortensja ogrodowa, czyli jak pH gleby wpływa na barwę kwiatostanów?”.

Założeniem projektu STAMPEd (Supporting transitions across mathematics and phisics education) było wypracowanie strategii i materiałów wspomagających przejścia/przemiany w trudnych dla uczniów aspektach edukacji matematyczno-fizycznej oraz problemów społecznych podczas rozpoczęcia nauki w szkole średniej. W tym projekcie pani dr Sobocińska zaprezentowała referat i poster „W jaki sposób umiejętność notowania wpływa na efektywność uczenia się biologii w zakresie cytologii w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego?”. W trakcie swojego wystąpienia wykazała przydatność znajomości prowadzenia notatek  z biologii w nauce tego przedmiotu. Pracując z uczniami klasy 1d realizowała dział nauki o komórce ucząc młodzież wykonywania różnorodnych form zapisu z lekcji. Tym samym dała im narzędzie, które ułatwiło przyswajanie nowych, skomplikowanych treści programowych. Analiza postępów  uczniów
w procesie edukacji potwierdziła celowość stosowania takich działań. Zdobyte umiejętności notowania były następnie z powodzeniem wykorzystywane podczas realizacji kolejnego działu – metabolizmu, który zwykle sprawia uczniom wiele trudności.

Podczas konferencji prezentowano wiele ciekawych rozwiązań problemów związanych z trudnościami adaptacyjnymi w szkole średniej – tak podczas nauki głównie matematyki i fizyki, jak i  z zachowaniami społecznymi, budzącymi wiele niepokoju. Z pewnością będą one stanowiły inspirację do podejmowania kolejnych działań ułatwiających młodzieży naukę w naszej szkole.

dr Beata Sobocińska, prof. biologii w XLII LO

Skip to content