Podczas kolejnego spotkania w warunkach pandemii, młodzież miała możliwość wysłuchania  drugiego wykładu z cyklu „Na pograniczu biologii, chemii i fizyki” przygotowanego przez prof. dr hab. Joannę Cichy z Zakładu Immunologii WBBiB UJ dla Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk.

W swoim  wystąpieniu prelegentka przybliżyła słuchaczom problematykę funkcjonowania skóry, bakterii i układu immunologicznego, jako swoistego stabilnego układu występującego w naturalnych warunkach zdrowia oraz mechanizmów obronnych aktywowanych w momentach zagrożenia patogenami. Uwagę wzbudziły atrakcyjne ikonografiki oraz bogaty materiał filmowy ilustrujący omawiane treści. Powłoka ciała człowieka została szczegółowo przedstawiona jako warstwa stanowiąca wielozadaniową barierę chroniącą nas przed różnorodnymi bakteriami. W opowieści nie zabrakło także informacji na temat osobniczego kształtowania się interakcji między światem mikroorganizmów  a skórą, a także roli mechanizmów obronnych w stanach schorzeń skórnych o podłożu alergicznym i w przebiegu łuszczycy. Mowa była również o roli chemeryny – wielofunkcjonalnego białka, zaangażowanego między innymi w regulację układu odpornościowego, nad którym prowadzone są obecnie badania zakładowe.

Można tylko żałować, że to ostatni wykład w tegorocznej edycji spotkań.

                                  dr Beata Sobocińska

Skip to content