„W rękach dobrego lekarza i woda staje się lekarstwem.”

Mikołaj Gogol

 KLASY BIOLOGICZNO-CHEMICZNE NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU UJ CM 

Dzięki podpisanemu w ubiegłym roku szkolnym porozumieniu o współpracy z Instytutem Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ Collegium Medicum, kolejni uczniowie mieli możliwość spędzenia środowego popołudnia w uniwersyteckiej auli wysłuchując specjalnie dedykowanych dla nich wykładów.

Po oficjalnym powitaniu młodzieży przez z-cę  dyrektora placówki  dr. Tomasza Bochenka spotkanie rozpoczęto prezentacją atrakcyjnej oferty studiów na kierunku Zdrowia Publicznego oraz Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, dokonaną przez mgr. Rafała Nowaka. Był on również autorem pierwszego wykładu „Efekt placebo – pomaga czy przeszkadza w zrozumieniu działania leku? W trakcie swojego referatu zapoznał on słuchaczy  z efektem placebo i sposobami kontroli jego wpływu na ocenę działania terapeutycznego danego leku w badaniach klinicznych. Poruszony został problem subiektywnej oceny efektywności działania leków na poziome placebo. Uczniowie zostali poruszeni stosowaniem podczas eksperymentów prób ślepych oraz możliwością wystąpienia efektu nocebo.

Kolejne wystąpienie dr Ilony Nenko zdradzało „Czy 9 miesięcy w łonie matki wpływa na nasze zdrowie w dorosłym życiu?”. Prelegentka tłumaczyła jakie znaczenie dla naszego zdrowia ma masa urodzeniowa, co o naszym zdrowiu mogą powiedzieć własne dłonie, a także jak ważne dla naszego zdrowia są decyzje podejmowane przez mamy przed naszym urodzeniem. Kwintesencją było uzyskanie świadomości, w jaki sposób zapewnić naszemu potomstwu najlepszy start w przyszłość jeszcze w okresie neonatalnym, ale też w trakcie przyjścia na świat i tuż po urodzeniu.

Ostatni wykład wygłoszony przez mgr Marcina Grysztara odpowiadał na pytanie: „E-papierosy – czy naprawdę mniejsze zło?”. Celem wystąpienia było przedstawienie możliwych konsekwencji zdrowotnych związanych z używaniem elektronicznych papierosów. Wykazano wyniki badań naukowych świadczące o szkodliwości stosowania e-papierosów zarówno dla użytkowników, jak i osób z ich najbliższego otoczenia. Wyrażono niepokój, jaki  wzbudza narastające zainteresowanie tym nałogiem zwłaszcza wśród młodzieży, nieświadomej faktów wskazujących na obecność w e-papierosach trujących substancji chemicznych, których toksyczność eliminuje je jako składniki żywności. Uczniowie z przejęciem deklarowali swoją niechęć do podjęcia „próby dorosłości”, zaś wszystkie wysłuchane prelekcje  wzbudziły głębokie  refleksje dotyczące odpowiedzialnego podejścia do zdrowia, jako najważniejszej wartości.

Na następne  wykłady umówiliśmy się w marcu 😉

                                              prof. Beata Sobocińska

 

Skip to content