BIOLOGIA W TERENIE, CZYLI EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH

18 listopada przypadał Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA), ang. European Antbiotic Awaerness Day, którego motywem przewodnim w tym roku jest propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków. Historia wydarzenia sięga roku 2008, kiedy dzień ten, na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób,  został ustanowiony przez Komisję Europejską.

„[…] Mogą nadejść czasy, gdy penicylina będzie mogła być kupiona przez każdego w sklepie. Istnieje więc niebezpieczeństwo, że nieświadomy […] człowiek będzie ją przyjmował w zbyt niskiej dawce i drobnoustroje poddawane nieodpowiednim dawkom leku staną się oporne. […]”   Aleksander Fleming

Korzystając z wystawy plenerowej na Placu Szczepańskim uczniowie klasy 1E1 pod przewodnictwem prof. Beaty Sobocińskiej, mieli okazję  podnieść swoją świadomość na temat niezwykle groźnego zjawiska oporności na antybiotyki występującego wśród zagrażających człowiekowi drobnoustrojów. Dramatyczne konsekwencje tego procesu prowadzą do wzrostu zachorowalności i śmiertelności u zainfekowanych osób. Dodatkowo, mało znany jest fakt, iż firmy farmaceutyczne w ostatnim 20-leciu wyprodukowały jedynie dwa nowe antybiotyki o wąskim spektrum działania.  Młodzież zwiedzając ekspozycję poznała historię odkrycia antybiotyków, jako najważniejszych wynalazków medycyny XX wieku. Odkrycie penicyliny przez Fleminga, zwieńczone przyznaniem Nagrody Nobla (1945) dało nadzieję na życie w świecie bez zakażeń bakteryjnych i ich śmiertelnych ofiar. Jednak radość nie trwała długo, gdyż wkrótce pojawiła się kwestia oporności bakteryjnej. Uczniowie poznali eksponowane na plakatach szczepy bakterii wieloopornych, odpornych na działanie większości antybiotyków, związanych głównie ze środowiskiem szpitalnym, które mogą stanowić niebezpieczeństwo śmierci dla człowieka. Znalazły się wśród nich takie bakterie, jak: gronkowiec złocisty, pałeczka okrężnicy, pałeczka ropy błękitnej, pałeczka zapalenia płuc i dwoinka zapalenia płuc (pneumokok). Aby wybrnąć z tej „patowej” sytuacji, związanej z nadużywaniem „cudownego leku” należy zapobiegać zakażeniom poprzez profilaktykę (higiena rąk, zdrowy tryb życia, szczepienia ochronne), nie namawiać lekarza do przepisania antybiotyku, gdy brak ku temu przesłanek (infekcja wirusowa) oraz stosować antybiotyki zgodnie z zaleceniami.

Rokrocznie w ramach programu profilaktyki zdrowotnej, odbywają się liczne sympozja naukowe krzewiące wiedzę z zakresu antybiotykoterapii, jednak tym razem na liście zabrakło Krakowa… Należy jednak żywić nadzieję, że młodzież doceniła walory edukacyjne ekspozycji i zastosuje się do sugerowanych zaleceń, aby przede wszystkim: nie chorować!

Z życzeniami zdrowia !

                                          prof. Beata Sobocińska

 

Skip to content