Korzystając z pięknej pogody klasa 3b edukowała się na lekcji wychowawczej na wystawie plenerowej poświęconej działalności Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Ekspozycja jako czasowa już niebawem przestanie być dostępna dla zwiedzających, zaś jej wartości nie można nie docenić. Prezentuje ona badania prowadzone w Instytucie, które na tyle zainteresowały zwiedzających, że każdy z uczniów dogłębnie przeanalizował wybrany przez siebie poster poświęcony formom ochrony i sposobom monitorowania bioróżnorodności nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wiele emocji wzbudziły gatunki inwazyjne, rzadkie i ginące oraz prezentowane działania zmierzające do trwałości użytkowania zasobów naturalnych i utrzymania ciągłości procesów przyrodniczych. Stanowiły one podstawę do ożywionej dyskusji, której motywem przewodnim było dostrzeżenie konieczności zachowania bioróżnorodności roślin i zwierząt.

prof. dr Beata Sobocińska

Skip to content