Z udziałem dyrekcji, profesorów i uczniów XLII LO po raz drugi społeczność szkolna włączyła się w akcję Narodowego Czytania. W tej pięknej, jeszcze letniej scenerii, na podwórku szkolnym zasłuchaliśmy się w słowa uczniów, którzy z wdziękiem przeczytali fragmenty książki „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Powieść powstała w latach 1886/87, a w formie druku ukazała się w 1888 roku. Żadna inna książka, tej pisarki, nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono między innymi sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycją całości. W II Rzeczpospolitej powieścią zainteresowali się reżyserzy. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz ten zaginął w czasie II Wojny Światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80 dwudziestego wieku. „Nad Niemnem” to najważniejszy utwór literatury polskiej podejmujący tematykę powstania styczniowego, którego 160 rocznicę obchodziliśmy w tym roku.

Podkładem do czytanych tekstów była muzyka skomponowana przez Andrzeja Kuryłowicza do filmu „Nad Niemnem”. Na końcu mieliśmy przyjemność wysłuchać jeszcze piosenki Czerwonych Gitar „Nad Niemnem”.

To wyjątkowe wydarzenie wpisało się już na stałe w kalendarz imprez szkolnych. Narodowe Czytanie w XLII LO pod względem merytorycznym i estetycznym wraz z uczniami przygotowały nasze profesorki p. Karolina Stasińska i p. Jolanta Piróg.

 

 

Skip to content