Nasza wyprawa na Litwę (22-28.04.2018) była wspaniałą lekcją historii i literatury. Na początek odwiedziliśmy malowniczo położone miasto Troki – średniowieczną stolicę. Zamek, niemal bajkowy, na jeziorze Galwe osnutym legendą – raj dla fotografa . Wilno zwiedzaliśmy śladami naszego patrona Adama Mickiewicza. Szlak nasz znaczyły ważne miejsca i fakty z życia, które były dla niego natchnieniem i do których odnosił się w swoich utworach. Fragmenty tych utworów przytaczał nam nasz wspaniały przewodnik. To była literacka uczta dla ducha. Oczywiście nie zabrakło też tej dla ciała – tradycyjne kibiny i cepeliny. Odwiedziliśmy podwileński dwór Władysława Syrokomli, przenosząc się na chwilę w XIX wiek. W ślad za Mickiewiczem podążyliśmy do Kowna, gdzie tuż po studiach podjął nauczycielski trud. O pobliskiej dolinie, nazwanej Doliną Mickiewicza, pisał w poemacie „Grażyna”. Litwa zauroczyła nas przyrodą, licznymi zabytkami i miejscami pamięci, które udało nam się zobaczyć – o to wszystko jesteśmy teraz bogatsi.

Nasze Państwa łączy wspólna historia. Życiowe ścieżki wielu wybitnych Polaków prowadzą przez Wilno. Litwa niejednokrotnie, jak Mickiewiczowi czy Piłsudskiemu, skradała serce. Nasze na pewno poruszyła, dlatego będziemy tam wracać.

Należy dodać, że nasi uczniowie pojechali na Litwę z dofinansowaniem z Urzędu Miasta Krakowa w ramach Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”.

                                                                                                    Monika Mazurkiewicz

 

Skip to content