PUSZCZA I LAS

W dniu 11 października br. inaugurowało swoją działalność Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana.

W uroczystościach nie zabrakło młodzieży klas gimnazjalnych i licealnych naszej szkoły. Uczniowie zostali zaproszeni do auli Polskiej Akademii Umiejętności, gdzie przy  dźwiękach pieśni Gaudeamus igitur w wykonaniu chóru I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego przenieśli się w iście studencką atmosferę. Głównym punktem programu był jednak wykład prof. dr. hab. Januarego Weinera z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego zatytułowany „Puszcza i las”, w którym autor dowodził konieczności współistnienia  obu tych ekosystemów. Porównywał je pod względem zarówno faktów (domena nauki), jak i wartości (domena etyki), prezentował procesy rozwojowe prowadzące do powstania lasów naturalnych i dowodził korzyści płynących z wieloaspektowego wykorzystania lasu przez człowieka. Na zakończenie została zaprezentowana oferta zajęć naukowych dla młodzieży, z której z pewnością będziemy korzystać:)

Beata Sobocińska

Skip to content