Przed feriami 8-10 lutego nasi licealiści oraz uczniowie klas drugich udali się do Muzeum Stanisława Wyspiańskiego (pl. Szczepański), gdzie zwiedzali wystawę „EUROPA W RODZINIE – ZIEMIAŃSTWO POLSKIE W XX WIEKU”. Po wystawie oprowadzał nas znawca tematu dot. ziemiaństwa polskiego, pracownik IPN dr Marcin Chorązki. Uczniowie dowiedzieli m.in. kim byli ziemianie, jakie mieli zwyczaje, jakie rozrywki, jak wychowywano dzieci w dworze, zapoznali się z mapą II Rzeczpospolitej, na której zaznaczone były województwa i dwory ziemiańskie w całej przedwojennej Polsce. Uderzająca była cześć wystawy, gdzie ukazano całkowitą likwidację ziemiaństwa w Polsce po II wojnie światowej na rozkaz Stalina. Interaktywna foto-książka pokazała nam setki zdjęć dworów sprzed wojny, które w po 1945 roku zostały zabrane ziemianom. Najczęściej zostały one zniszczone, popadły w ruinę, bądź nie ma już po nich śladu – jak choćby dwór w Sukurczach koło Lidy rotmistrza Witolda Pileckiego.

Można powiedzieć, że wystawa pomogła uczniom nie tylko zapoznać się z tematyką ziemiaństwa polskiego w XX wieku, ale zmotywowała ich do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie „O Naszą Niepodległą!” – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922”. Zobacz regulamin konkursu: (kliknij)

                                                                                            Paweł Cząstka

 

Skip to content