Dobrze widzi się tylko sercem.” Antoine de Saint – Exupery

Ostatnie przedświąteczne spotkanie z panią dr Magdaleną Kozelą upłynęło na szukaniu odpowiedzi na pytanie czy zły nastrój może spowodować zawał serca? i traktowało – o psychospołecznych uwarunkowaniach chorób sercowo-naczyniowych. W swoim wystąpieniu prelegentka weszła w interakcję ze słuchaczami, rozważając przyczyny zawałów serca i udarów, jako głównych śmiertelnych chorób układu krążenia populacji polskiej i środkowoeuropejskiej. Poza ogólnie znanymi czynnikami ryzyka, jak: nadciśnienie tętnicze, wysokie stężenie cholesterolu, palenie tytoniu czy zła dieta, zostało udowodnione, że istotną rolę w etiologii tych chorób odgrywają zjawiska będące konsekwencją kryzysu więzi społecznych, tj. depresja, stres czy stany lękowe. Podczas wykładu zostały omówione psychospołeczne czynniki ryzyka tych chorób oraz  związany z zachorowalnością mechanizm biologiczny. Podkreślona została rola przewlekłego stresu psychospołecznego w procesie rozwoju choroby oraz przedstawiono statystyki umieralności na przestrzeni ostatnich 20. lat w odniesieniu do przyczyny śmierci, płci i wykształcenia Polaków.

Nawiązując do treści wykładu, podczas zbliżających się Świąt zadbajmy o to, aby w tym magicznym czasie w naszych domach zapanowała atmosfera pełna wzajemnej radości i miłości oraz starajmy się ją przedłużać na wszystkie dni Nowego 2021 Roku –  będziemy mieć wówczas gwarancję zmniejszenia ryzyka rozwoju jednej z chorób sercowo-naczyniowych.

prof. dr Beata Sobocińska

Skip to content