Zapraszamy absolwentów po odbiór świadectw maturalnych 5 lipca 2022 r. zgodnie z harmonogramem:

Sala 2

3A godz. 8.00

3B godz. 8.45

3C godz. 9.30

3D godz. 10.15

3E godz. 11.00

Absolwenci z poprzednich roczników: w godz. 8.00-12.00

Świadectwa należy odbierać osobiście.
Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo jest zobowiązana okazać UPOWAŻNIENIE o następującej treści:
UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisana/y upoważniam …. (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym nr …. (wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej) do odbioru moich wyników egzaminu maturalnego.
Imię i nazwisko: ……………….(wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby upoważniającej)
Data, podpis: ………. (wpisać datę wystawienia i podpis osoby upoważniającej). Świadectwa będą wydawane osobie tylko z pisemnym upoważnieniem

 

dr Paweł Cząstka, dyrektor XLII LO

 

Skip to content