Życie jest moje, jest jedno i chcę mieć na nie wpływ 

Inspirację do projektu #OGARNIAM ŻYCIE stanowiła troska o kondycję i bezpieczeństwo psychiczne dzieci i młodzieży. Tegoroczna „odsłona” jest drugą, po ubiegłorocznej akcji pilotażowej realizowanej w 40 szkołach podstawowych. Tym razem organizatorzy wydarzenia, tj. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz samorządowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zaprosiły do współpracy także 16 szkół średnich. Celem projektu jest wzmocnienie kondycji psychicznej nastolatków, rozwój umiejętności radzenia sobie z problemami, rozpoznawania zagrożeń i podejmowania właściwych decyzji, a także budowanie poczucia sprawczości nakierowanej na aktywności ubogacające, stojące w kontrze z zachowaniami ryzykownymi (jak uzależnienia i agresja), które często są reakcjami na stres, napięcie i lęk.

23 listopada 2023 roku odbyła się konferencja inaugurująca projekty realizowane w ramach kampanii #OGARNIAM ŻYCIE, na którą zaproszono dyrektorów szkół i opiekunów projektów. Na spotkaniu zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia akcji, która przepracowuje złe emocje. Kierunki działań są wielorakie, począwszy od wartościowego spędzania czasu wolnego i realizowania własnych pasji, poprzez tworzenie silnych więzi rówieśniczych i międzypokoleniowych, na kanwach których można budować odporność psychiczną. Realizatorem projektu został 5-osobowy zespół dziewcząt z klasy 3b, którego zadaniem będzie zaplanowanie i realizacja działań,  opartych na wiedzy i umiejętnościach dobytych podczas szkoleń, tworzących finalnie model pracy profilaktycznej w szkole. Już w tym tygodniu rozpoczynają się warsztaty grupy treningowej Balinta dla nauczycieli, służące refleksji nad procesami zachodzącymi w komunikacji z uczniem i rodzicem. Niebawem także wsparcie warsztatowe uzyskają nasze ambasadorki projektu.

Na razie obok pracowni biologicznej zawisła gazetka rozpoczynająca nasze wspólne działania, bo życie trzeba brać za rogi 🙂

 

Opiekun projektu w XLII LO

dr Beata Sobocińska

Skip to content