W ramach programu Bezpieczny Kraków wspólnie ze szkoleniowcami z Komendy Miejskiej Policji rozpoczynamy dla uczniów klas drugich pilotażowy cykl szkoleń „Świadomy świadek”. Udział w warsztatach powinien wzmocnić kompetencje i świadomość społeczną młodzieży, postawy obywatelskie oraz zwiększyć wiedzę sprzyjającą podejmowaniu racjonalnych, prawidłowych decyzji w sytuacjach, w których mogą być świadkami/uczestnikami, łamania prawa lub zagrożenia życia i zdrowia innych osób.

Program „Świadomy świadek” jest adresowany także do opiekunów uczniów klas drugich i nauczycieli XLII LO.
Warsztaty są realizowane w ramach programu: Bezpieczny Kraków i szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego.

Koordynator projektu: Beata Matkowska-Święs, psycholog szkolny

 

Skip to content