W roku szkolnym 2020/2021 po raz kolejny przystąpiliśmy do projektu „Oblicza Dialogu”, tym razem VIII już edycji, która przebiegała pod hasłem „Wszystko ma swój czas. Pora radości, pora smutku w kulturach i religiach”. Ponownie uzyskaliśmy tytuł LAUREATA oraz certyfikat szkoły działającej na rzecz tolerancji i pokoju.

Tegoroczna edycja dotyczyła zagadnień odnoszących się do sposobów celebrowania radosnych i smutnych chwil w życiu ludzi pod każdą szerokością geograficzną. Pomimo różnic religijnych i kulturowych każdy człowiek, każda grupa etniczna, każde społeczeństwo przeżywa momenty radosne, beztroskie, idylliczne, a także mierzy się w swoim życiu ze smutkiem, melancholią czy zwątpieniem. Czas pandemii skłaniał do szczególnej refleksji na ten temat.

W życiu każdego człowieka pojawiają się chwile smutku i radości, pracy i odpoczynku, tworzenia i burzenia, przychodzenia i odchodzenia. Wszystkiego potrzebujemy, aby odnaleźć swoje jestestwo, aby odnaleźć sens swojego istnienia. Tak samo jak nasi przodkowie potrzebujemy miłości, akceptacji, zainteresowania, bliskości. Potrzebujemy mieć swoją tożsamość, swoje miejsce na ziemi.

W  tradycyjnych społecznościach czas podzielony był na okresy przynależne do sfery sacrum i do sfery profanum. W swojej mądrości, wynikającej z dziedzictwa pokoleń, nasi przodkowie wiedzieli, że człowiek kształtuje rzeczywistość wokół siebie ciężko pracując i walcząc z przeciwnościami. Do prawidłowego funkcjonowania zarówno jednostek, jak i wspólnoty potrzebny jest także czas świąt i czas zabawy. Potrzebny jest też czas zadumy nad sobą samym i otaczającym nas światem.

Efekty naszej pracy można zobaczyć na stronie:

https://obliczadialogu.pl/2020na21/strony/014/

Fanpage:
https://www.facebook.com/Wielokulturowe42LO/

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu serdecznie dziękujemy za owocną pracę.

Koordynator projektu: prof. Monika Lewicka

 

Serdecznie Gratulujemy Uczniom i Opiekunowi projektu!!!

dr Paweł Cząstka, dyrektor XLII LO

Skip to content