Historia sprzed 80 lat – bliska czy daleka? Taką refleksję w przenośni i dosłownie mógł wzbudzić kolejny weekendowy spacer w drodze po Odznakę Przyjaciela Krakowa. Jego treścią był  „Kraków w okresie II wojny światowej”. Ale mowa była nie tylko o naszym królewskim mieście, trzeba było osadzić jego dzieje w realiach całej pożogi wojennej i w wyobraźni przenieść się do tragicznych wydarzeń dotyczących wszystkich okupowanych…  Już za tydzień – będziemy podążać szlakiem współczesnych świętych i poznawać dzieje Krakowskiego Getta.

Zapraszam

prof. Beata Sobocińska

 

Skip to content