Współpraca XLII LO z Wydziałem FAIS Uniwersytetu Jagiellońskiego owocuje projektami międzynarodowymi.

Tuż przed feriami zimowymi pani dr Beata Sobocińska wzięła udział w warsztatach dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w ramach programu RISE (Projekt ERASMUS+ Remote Inquiries in Science Education) organizowanych przez koordynatora – DCU (Dublin City University) w Irlandii. Celem projektu jest wspieranie nauczycieli prowadzących badania eksperymentalne w warunkach zdalnego nauczania. Opracowane metody znajdą swoje zastosowanie nie tyko w czasie lockdownu, ale także stanowią ofertę możliwości profesjonalnego uczenia się na odległość np. podczas wspierania uczniów z przewlekłą chorobą. Kształcenie zawodowe w zakresie programu RISE zostało skoncentrowane na doświadczeniu i udostępnianiu uczenia się opartego na dociekaniu na przedmiotach przyrodniczych w szkole średniej. Umożliwiło również wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, nauczycielami z Irlandii, Belgii, Słowenii i Polski. Dalsze części inicjatywy zaplanowano już niestety online J

Podczas wizyty na wyspie, poza zdobywaniem nowych kompetencji istniała także możliwość zwiedzenia dublińskich zabytkowych perełek, jak: gmach Trinity College Library ze słynną kolekcją rękopisów m.in. z Księgami z Kells i Durrow, czy Zamek Dublińskiz 1207 roku oraz Muzeum Historii Naturalnej.

dr Beata Sobocińska

Skip to content