Laur Olimpijski – edycja 2016/2017

L.p. Szkoła Liczba
1 V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego

 

44 laureatów
2 Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie (do 31.08.17 Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów)

 

40 laureatów
3 Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza

 

37 laureatów
4 Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego (do 31.08.17 Gimnazjum nr 16) 24 laureatów
5 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I.st.  im. Ignacego Jana Paderewskiego

 

19 laureatów
6 XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza (do 31.08.17 Gimnazjum nr 2) 17 laureatów
7 I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego 14 laureatów
8 Gimnazjum Sióstr Nazaretanek 13 laureatów
9 XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego (do 31.08.17 Gimnazjum nr 1) 12 laureatów
10 Publiczne Gimnazjum nr 53 Sióstr Prezentek

 

11 laureatów
11 Szkoła Muzyczna I i II st. Im. Bronisława Rutkowskiego

 

10 laureatów
12 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12        im. Janusza Korczaka (do 31.08.17 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15) 9 laureatów
13 II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego 7 laureatów
14 Salezjańskie Gimnazjum Publiczne

 

7 laureatów
15 Katolickie Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie 6 laureatów
16 Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

 

6 laureatów
17 Szkoła Podstawowa nr 25 im. Tadeusza Kościuszki (do 31.08.17 Gimnazjum nr 21) 5 laureatów
18 Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej

 

5 laureatów
19 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 (do 31.08.17 Gimnazjum nr 18) 5 laureatów
Skip to content