„Gdyby ludzki mózg był tak prosty, że moglibyśmy go zrozumieć, bylibyśmy wtedy tak głupi, że nie zrozumielibyśmy go i tak” Jostein Gaarder

CZY MOŻNA ZREGENEROWAĆ RDZEŃ KRĘGOWY?

 „Jak pobudzić sieci nerwowe w zdrowym i uszkodzonym rdzeniu kręgowym” tłumaczyła autorka referatu, prof. dr hab. Małgorzata Skup.

Rokrocznie około pół miliona ludzi na świecie doznaje urazu rdzenia kręgowego. Wszyscy wiemy, czym to skutkuje – paraliż, a nawet śmierć. Od wielu lat prowadzone są heroiczne wysiłki w celu podjęcia prób leczenia tych ciężkich uszkodzeń ciała. Odtworzenie połączeń i osłonek nerwowych w uszkodzonym rdzeniu kręgowym oraz koordynowanie czynności  ocalałych włókien i sieci nerwowych niemal graniczy z cudem.

Prelegentka zaprezentowała milowe kroki w medycynie regeneracyjnej zmierzające do poprawy dramatycznej sytuacji osób ulegających takiemu urazowi. Podkreśliła wagę rehabilitacji w postaci ćwiczeń ruchowych oraz elektrostymulacji bazujących na fascynujących właściwościach wewnętrznej sieci neuronów rdzeniowych, zdolnych po pobudzeniu do inicjowania ruchu lokomocyjnego.

Ilustracją wystąpienia były wyniki eksperymentów stosowanych na szczurach, którym uszkadzano rdzeń kręgowy przy zastosowaniu modelu kompresji, kontuzji rdzenia kręgowego oraz jego przecięcia. Podstawowe badania prowadzone na modelach zwierzęcych dowodzą plastyczności pourazowej rdzenia kręgowego. Okazuje się, że terapia farmakologiczna ukierunkowana na zainicjowanie przebudowy i aktywności neuronów zlokalizowanych w rdzeniu kręgowym, może być wspomagana treningiem rehabilitacyjnym, co daje duże nadzieje na przyszłość. Najnowszą terapią w przywróceniu funkcji ruchowych u pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym wydaje się być opracowanie urządzeń umożliwiających komunikowanie się mózgu z komputerem-maszyną celem neuromodulacji.

                                            prof. Beata Sobocińska

Skip to content